خدمات مشاوره حضوری و نوروتراپی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در دسترس است. استفاده از ماسک الزامی است.

تعرفه مشاوره در کلینیک نیاوران
ویزیت روانشناس کارشناس ارشد
45 دقیقه300,000تومان
60 دقیقه390,000تومان
ویزیت دکتر روانشناس
45 دقیقه340,000تومان
60 دقیقه450,000تومان
جلسه نوروتراپی
60 دقیقه500,000تومان
نقشه مغزی (BHI)
550,000تومان
مشاوره VIP
حریم خصوصی بیشتر اختصاص تمام فضای کلینیک حریم خصوصی بیشتر حریم خصوصی بیشتر حریم خصوصی بیشتر حریم خصوصی بیشتر حریم خصوصی بیشتر حریم خصوصی بیشتر حریم خصوصی بیشتر
برای هماهنگی لطفا با شماره 22732617-021 تماس بگیرید