خدمات مشاوره حضوری و نوروتراپی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در دسترس است. استفاده از ماسک الزامی است.

ویدیو های مرکز نورتراپی نیاوران کلینیک

نوروتراپی چیست و چه کاربری دارد