خدمات مشاوره حضوری و نوروتراپی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در دسترس است. استفاده از ماسک الزامی است.

خانم دکتر فهیمه مردان

روان درمانگر کودک، نوجوان و بزرگسال

نوین اپلای

خانم دکتر فهیمه مردان

خدمات

 • روان درمانگر کودک، نوجوان و بزرگسال
 • روان درمانی در زمینه افسردگی، اضطراب و وسواس به روش CBT و طرحواره درمانی
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • نوروتراپی: در زمینه بیش فعالی(ADHD)، نقص توجه(ADD)، افسردگی(MDD)، اضطراب(GAD)، وسواس(OCD)، اختلالات خواب، میگرن و ارتقای عملکرد فردی
 • درمانگر به روش نوروفیدبک
 • ارتقای عملکرد مغز با روش نوروفیدبک و کاپیتانز لاگ

سوابق تحصیلی و حرفه ای

 • دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
 • کارشناس ارشد و کارشناس روانشناسی عمومی
 • روانشناس و نوروتراپیست
 • معاون هماهنگی کانون سلامت، استعدادیابی و پرورش خلاقیت بهمن
 • کارشناس روانشناسی کودک و خانواده در موسسه مطالعه خلاقیت کودک و نوجوان
 • دوره ها و کارگاه های گذرانده شده:
 • تربیت درمانگر حرفه ای با رویکرد CBT
 • دوره تربیت مشاور(سوپرویژن)
 • روان درمانی کودک
 • تفسیر نقاشی کودک
 • مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان
 • نوروفیدبک عمومی و پیشرفته
 • TDCS
 • تربیت مربی مهارتهای ازدواج

عضویت در سازمان ها و انجمن ها

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایرانخانم دکتر فهیمه مردانخدمات
  • روان درمانگر کودک، نوجوان و بزرگسال
  • روان درمانی در زمینه افسردگی، اضطراب و وسواس به روش CBT و طرحواره درمانی
  • مشاوره پیش از ازدواج
  • نوروتراپی: در زمینه بیش فعالی(ADHD)، نقص توجه(ADD)، افسردگی(MDD)، اضطراب(GAD)، وسواس(OCD)، اختلالات خواب، میگرن و ارتقای عملکرد فردی
  • درمانگر به روش نوروفیدبک
  • ارتقای عملکرد مغز با روش نوروفیدبک و کاپیتانز لاگ

  سوابق تحصیلی و حرفه ای

  • دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
  • کارشناس ارشد و کارشناس روانشناسی عمومی
  • روانشناس و نوروتراپیست
  • معاون هماهنگی کانون سلامت، استعدادیابی و پرورش خلاقیت بهمن
  • کارشناس روانشناسی کودک و خانواده در موسسه مطالعه خلاقیت کودک و نوجوان
  • دوره ها و کارگاه های گذرانده شده:
  • تربیت درمانگر حرفه ای با رویکرد CBT
  • دوره تربیت مشاور(سوپرویژن)
  • روان درمانی کودک
  • تفسیر نقاشی کودک
  • مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان
  • نوروفیدبک عمومی و پیشرفته
  • TDCS
  • تربیت مربی مهارتهای ازدواج

  عضویت در سازمان ها و انجمن ها

  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
رزرو اینترنتی مشاور