خدمات مشاوره حضوری و نوروتراپی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در دسترس است. استفاده از ماسک الزامی است.

مشاوران در نیاوران کلینیک
رزا سهرابی نیا
روانشناس-نوروتراپیست
خانم دکتر رزا سهیلی نیا
رزومه رزرو وقت
روانشناس-نوروتراپیست
آقای دکتر پدرام اطمینانی
رزومه رزرو وقت
نوین اپلای
روانشناس-نوروتراپیست
خانم دکتر فهیمه مردان
رزومه رزرو وقت